Blog Archives

אבל טיסה היא לא אקולוגית

כבר כמה פעמים ששאלו אותי: “אקוטוריזם? איך תיירות יכולה להיות אקולוגית? לטוס זה לא ממש ידידותי לסביבה…”

זה נכון. טיסה היא לא ידידותית לסביבה. כך גם ייצור טלפונים חכמים, קניית תפוחים טעימים בזול שמיוצרים בצפון מערב ארה”ב, וכן עוד הרבה …

Posted in עברית Tagged with: , , , , ,

?מהי תיירות אקולוגית

מהי תיירות אקולוגית?

“אוקיי, שמעתי וקראתי איפשהו על תיירות אקולוגית, אבל… מהי תיירות אקולוגית בדיוק?”

התיירות האקולוגית פועלת על עקרונות של תיירות בת קיימא: שימור הטבע, שיפור סוציו-אקונומי של המקומיים ורווח כלכלי.

אבל באקוטוריזם מתחייב שתהיה תרומה אקטיבית לשימור של …

Posted in Uncategorized Tagged with: , , , , ,

Roi Ariel Ecotourism
Research, Advocate, Implement

Roi Ariel